Kwalifikacje: • psycholog • psychoterapeuta poznawczo-behawioralny • specjalista pracy z traumą • terapeuta I stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach   Moja wiedza oraz praktyka pozwala mi pomagać Państwu w przypadku depresji oraz choroby afektywnej dwubiegunowej nazywanej dawniej zaburzeniem maniakalno-depresyjnym, zaburzeń …

Kwalifikacje:

• psycholog
• psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
• specjalista pracy z traumą
• terapeuta I stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

 

Moja wiedza oraz praktyka pozwala mi pomagać Państwu w przypadku depresji oraz choroby afektywnej dwubiegunowej nazywanej dawniej zaburzeniem maniakalno-depresyjnym, zaburzeń lękowych – między innymi w napadach lęku panicznego oraz w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym.

Ze swoimi pacjentami pracuję również nad poprawą jakości życia w schizofrenii a także w przypadku problemów związanych z substancjami uzależniającymi takimi jak alkohol czy środki psychoaktywne. Osobną grupą problemów z jakimi spotykam się w przebiegu swojej praktyki psychologicznej są zaburzenia osobowości, które, często lekceważone, bywają przyczyną ogromnego cierpienia tak dla pacjentów jak i członków ich rodzin.

Jestem również ekspertem w pracy nad traumą czyli dramatycznym wydarzeniem w życiu człowieka, które w wielu przypadkach nie poddaje się zintegrowaniu z naszym życiem i z naszą psychiką.

Takimi dramatycznymi wydarzeniami tak w przeszłości jak i w teraźniejszości mogą być wypadki drogowe, nagła nieoczekiwana śmierć bliskich osób, molestowanie seksualne, kataklizmy naturalne oraz wydarzenia losowe (katastrofy) spowodowane przez człowieka.

Tak zwana metoda przedłużonej ekspozycji w przeważającej większości wypadków uwalnia pacjentów od dotkliwych cierpień spowodowanych nieustannie nawracającym wspomnieniem przeżytej traumy.

Wielu z moich pacjentów zmaga się również z powszechnymi dzisiaj zaburzeniami odżywiania takimi jak bulimia nervosa lub anorexia nervosa a także z otyłością.

Wszystkie te problemy z bardzo zadowalającym efektem leczone mogą być poprzez terapię poznawczo-behawioralną.