Terapia małżeńska / par

 

Terapia małżeńska (par) jest szczególną formą psychoterapii, która dotyczy małżonków (pary) i ich problemów. Narzędziem terapii jest dialog, rozmowa z terapeutą, która daje parze szansę na zmianę, pozwala inaczej spojrzeć na kryzys, pomaga w zrozumieniu uczuć, myśli i potrzeb stanowiących źródło nieprawidłowych relacji.

W pracy z parą nastawiamy się głównie na poprawę komunikacji oraz nabywanie umiejętności przezwyciężania trudności w związku.

Celem terapii małżeńskiej jest pomoc w przezwyciężaniu poważnych konfliktów i sytuacji kryzysowych, osiągnięcie lepszego wzajemnego porozumienia, obustronne zaspokajanie potrzeb we wzajemnych relacjach oraz praca nad indywidualnym rozwojem każdego z małżonków.

Terapię małżeńską poprzedza konsultacja, podczas której terapeuta próbuje ustalić, czy para spełnia odpowiednie warunki do podjęcia terapii małżeńskiej, lub też proponuje podjęcie terapii osobno (wskazanie np. gdy wniesiony problem nie jest problemem małżeńskim lub gdy małżonkowie nie są zaangażowani w jego rozwiązanie). Przeciwwskazaniem do podjęcia terapii małżeńskiej może być niedostateczna motywacja do zmiany relacjii zachowań, stosowanie przemocy oraz zaangażowanie jednego z małżonków w związek pozamałżeński.

Do skorzystania z konsultacji zapraszamy osoby, które:

  • przeżywają kryzys, wątpią w sensowność wspólnej przyszłości i myślą o rozstaniu w związku doświadczają burzliwych kłótni, walki, wzajemnego oskarżania, krzywdzenia i chcą przestać tak się zachowywać
  • odczuwają brak wzajemnego zaufania w życiu seksualnym przestały odczuwać satysfakcję
  • doświadczyły trudnej do przyjęcia zmiany (narodziny dziecka, dojrzewanie dzieci, utrata pracy, choroba jednego z partnerów), która zaburzyła panującą wcześniej równowagę w związku
  • doświadczają zazdrości o przeszłe związki swoich partnerów
  • budują kolejny związek i chcą, by był lepszy niż poprzedni – chcą zrozumieć i przerwać destrukcyjne zachowania
  • chcą zmniejszyć wpływ rodziny i osób trzecich na związek (np. zbytnie podporządkowanie się partnera własnym rodzicom)

 

 Dialog terapeutyczny (pomiędzy małżonkami a terapeutą) to oparta na szacunku przestrzeń, w której można odnaleźć satysfakcję ze wspólnego życia.