Wsparcie dla Ukrainy / Підтримка для України

 

Шановні громадяни України, війна та військові дії що тривають, вплинули на кожного. Кожному довелося пережити надзвичайно трагічні події, та як наслідок, зазнати втрат – моральних, психологічних, матеріальних, фізичного здоров’я.
Нажаль, ситуація невизначеності триває, і часом, психіці важко впоратись з таким неймовірним навантаженням.

Якщо ви потребуєте психологічної підтримки чи допомоги, або просто, у безпечному просторі хотіли б розділити свої переживання, думки, отримати відповіді на питання, що постають – запрошуємо Вас на індивідуальні психологічні консультації.

Консултація безкоштовна / Wsparcie jest bezpłatne

Консультації проводяться на базі Західно-Поморського Інституту
Психотерапії досвідченим психологом, психотерапевтом Оленою Музичук, українською, російською та польською мовами online.

Записатись на консультацію можна за телефоном:
+38 914 226 060
Електронною адресою: kontakt@zip.org.pl
Чи безпосередньо у приміщені інституту за адресою:
Вул.Королеви Корони Польської 26/1а, місто Щецин.

 

Drodzy obywatele Ukrainy, trwająca wojna i działania wojenne dotknęły wszystkich. Wszyscy musieli przejść przez niezwykle tragiczne wydarzenia, w wyniku których ponieśli straty – zdrowie moralne, psychiczne, materialne, fizyczne.
Niestety sytuacja niepewności trwa i czasami psychice trudno jest poradzić sobie z tak niewiarygodnym obciążeniem.
Jeśli potrzebujesz wsparcia psychologicznego lub pomocy, lub po prostu w bezpiecznej przestrzeni chciałbyś podzielić się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, uzyskać odpowiedzi na pojawiające się pytania – zapraszamy na indywidualne poradnictwo psychologiczne.

Konsultacje prowadzone są dzięki inicjatywie Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii przez doświadczoną psycholog, psychoterapeutkę Olenę Muzychuk, w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim online.

Na wizytę można umówić się telefonicznie:
+38 914 226 060
E-mail: kontakt@zip.org.pl
Lub bezpośrednio w siedzibie instytutu pod adresem:
Królowej Korony Polskiej 26/1a, miasto Szczecin.