Psycholog, specjalistka z zakresu psychologii klinicznej, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, superwizor szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Jako psycholog i psychoterapeutka pracuje od 2000 r., prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych.
Regularnie uczestniczy w sympozjach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd i ISTFP. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Oferuje psychodynamicznie zorientowaną psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Kwalifikacje:

 • Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i pedagogikę na Uniwersytecie Szczecińskim
 • Uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu specjalizacji w obszarze psychologii klinicznej na UAM w Poznaniu zakończonych egzaminem państwowym
 • Ukończyła 4-letnią szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Aktualnie jest uczestniczką grupy szkoleniowo-superwizyjnej z zakresu TFP- Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (Transference-Focused Psychotherapy) prowadzonej przez prof. Erica A. Fertucka (Associate Professor Department of Psychology New York State Psychiatric Institute Columbia University Medical Center) superwizora ISTFP (International Society of Transference Focused Psychotherapy).

Dotychczasowe doświadczenie:

  • Jako adiunkt w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim prowadziła zajęcia
   z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii oraz treningu psychologicznego
  • Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej m.in. na Oddziale Dziennym w SPSZOZ Centrum Psychiatrycznym „Zdroje”, w Poradni Zdrowia Psychicznego „Staromłyńska” w Szczecinie, w Poradni Zdrowia Psychicznego „Pracownia” w Stargardzie
  • Prowadzenie warsztatów, wykładów i treningów psychologicznych w ramach projektów finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia.