Kwalifikacje:

  • dyplom ukończenia studiów na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej (1995 r.)
  • kurs w zakresie posługiwania się technikami w terapii indywidualnej i grupowej (1998-2001)
  • tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii (2003 r.)
  • doktorat uzyskany w Pomorskiej Akademii Medycznej (2004 r.)

Dotychczasowe doświadczenie:

  • w latach 1996-2014 zatrudniona w Klinice Psychiatrii: początkowo na stanowisku asystenta, od 2005 r. – adiunkta
  • od 1999 r. praktyka ambulatoryjna – leczenie pacjentów w sytuacjach kryzysowych, z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi i psychozami
  • od 2010 r. konsultujący psychiatra w szpitalu wielospecjalistycznym oraz w zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno-opiekuńczym