Kwalifikacje:

  • lekarz specjalista psychiatra
  • ukończony czteroletni kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala Specjalistycznego im. dra J. Babińskiego w Krakowie

Dotychczasowe doświadczenie:

  • Szpital Psychiatryczny SPS ZOZ „Zdroje”
  • Centrum Psychiatryczne w Szczecinie
  • PZP SPS ZOZ MSW w Szczecinie