W 2010 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Następnie zdobywała doświadczenie, pracując w Klinice Psychiatrii PUM w oddziale całodobowym, dziennym, poradni zdrowia psychicznego oraz w opiece środowiskowej.

W 2019 roku uzyskała tytuł specjalisty psychiatrii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przez uczestnictwo w licznych szkoleniach i konferencjach nieustannie podnosi swoje kwalifikacje.