W 2010 roku ukończyłam z wyróżnieniem psychologię o specjalności psychologia kliniczna człowieka dorosłego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2011 do 2021 roku pracowałam jako psycholog kliniczny oraz psychoterapeuta w różnych placówkach medycznych w Niemczech, gdzie dodatkowo podjęłam szkolenie psychoterapeutyczne. W kwietniu 2022 roku uzyskałam certyfikat psychoterapeuty terapii poznawczo-behawioralnej przy Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT) oraz prawo do samodzielnego wykonywania zawodu (Approbation) wydane przez Regierungspräsidium Stuttgart.

Pracuję z osobami dorosłymi zmagającymi się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, psychosomatycznymi oraz z zaburzeniami zachowania i osobowości w oparciu o metody psychoterapii poznawczo-behawioralnej, w języku polskim, niemieckim oraz angielskim. Specjalizuję się w leczeniu traum, w wspieraniu osób dotkniętych stratą oraz w psychoterapii chronicznego bólu. Posiadam doświadczenie psychoonkologiczne oraz w psychologicznej opiece paliatywnej.

Ich bin approbierte Verhaltenstherapeutin mit einer langjährigen Arbeitserfahrung in Deutschland. Ich richte meine Dienstleistungen auch an deutschsprachige Patienten.

Doświadczenie zawodowe:
• Centrum Psychoterapii Bodensee w Konstancji. Praca indywidualna z pacjentami w ramach szkolenia terapeutycznego pod superwizją.
• Centra Psychiatrii Südwürttemberg (ZfP), placówka w Weissenau. Odział leczenia depresji i traumy. Psycholog w klinice leczenia dziennego oraz ambulatoryjnego.
• Uniwersytet Medyczny w Greifswaldzie; Instytut Psychologii Medycznej. Ponad oddziałowa opieka psychologiczna nad pacjentami, ich rodzinami oraz pracownikami szpitala. Psycholog w zespole multimodalnej terapii chronicznego bólu oraz na oddziale radioterapii.
• Centra Psychiatrii Südwürttemberg (ZfP), placówka w Weissenau. Psycholog na oddziale psychiatrii ogólnej oraz na oddziale interwencji kryzysowej, zaburzeń osobowości i zespołu zaburzeń stresu pourazowego
 • Centra Psychiatrii Südwürttemberg (ZfP), placówka Weissenau. Wydział badań naukowych. Praca przy projekcie badawczym „Stacjonarne ścieżki leczenia psychiatrycznego i psychosomatycznego zaburzeń lękowych i depresyjnych”. Koordynacja projektu „Rutynowa diagnostyka zaburzeń poznawczych”.

Publikacje:
 • Schmid P, Steinert T, Czekaj A, Uhlmann C. Fallvorstellung zur Behandlung Innerer Unruhe mit Biofeedback und Verhaltenstherapie. Psych Prax 2021; epub. Doi 10.1055/a-1681-1682
• Schmid P, Czekaj A, Frick J, Steinert T, Purdon SE, Uhlmann C. The Screen for Cognitive Impairment in Psychiatry (SCIP) as a routinely applied screening tool: pathology of acute psychiatric inpatients and cluster analysis. BMC Psychiatry 2021; 21: 494. 94.
• Bichescu-Burian D, Cerisier C, Czekaj A, Grempler J, Hund S, Jaeger ·S, Schmid P, Weithmann G, Steinert T. Patienten mit Störungen nach ICD-10 F3 und F4 in Psychiatrie und Psychosomatik – wer wird wo behandelt? Merkmale der Zuweisung aus der PfAD Studie. Nervenarzt 2016
• Czekaj A, Steinert T, Uhlmann C. Klinische Routinediagnostik kognitiver Beeinträchtigungen. Psych Prax 2014; 41: 166-167
• Czekaj A, Uhlmann C, Flammer E, Purdon S, Sachs G, Steinert T. Klinische Praktikabilität der „Erfassung kognitiver Beeinträchtigung“ bei Patienten der Allgemeinpsychiatrie. Sesja posterowa, Kongres DGPPN w Berlinie, 21.-24.11.2012