Kwalifikacje:

  • absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • absolwentka pedagogiki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego
  • absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, całościowego 4-letniego szkolenia prowadzonego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  • absolwentka Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego prowadzonego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
  • członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
  • możliwa psychoterapia w języku włoskim

Dotychczasowe doświadczenie:

  • praca na oddziale psychiatrycznym w SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie
  • praca w gabinecie psychologiczno-psychoterapeutycznym w Szczecinie
  • praca w Pogotowiu Opiekuńczym im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
  • praca pod stałą superwizją superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne