Kwalifikacje:

  • absolwentka psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim
  • absolwentka studiów podyplomowych „Psychoonkologia w praktyce klinicznej” w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • ukończone szkolenie z psychoterapii behawioralno- poznawczej dzieci i młodzieży organizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Poza-Schematami”
  • jestem w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – studia posiadające rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Dotychczasowe doświadczenie:

  • praca terapeutyczna z osobami dorosłymi i dziećmi
  • praca z pacjentami chorymi onkologicznie, z rodzinami, pacjentami w żałobie, dziećmi osieroconymi
  • prowadzenie wykładów i warsztatów z zakresu psychologii i psychoonkologii
  • praca pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego