Kwalifikacje:

 • psychoterapeuta
 • Podyplomowe Szkolenie z Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim atestowane przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • certyfikowany terapeuta środowiskowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 111/2014)
 • Podyplomowe Studium Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim we współpracy z Polskim Komitetem Międzynarodowego Wychowania przez Sztukę InSEA
 • pracę terapeutyczną poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Dotychczasowe doświadczenie:

 • Samodzielny Publiczny ZOZ MSWiA w Szczecinie- prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic
 • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ ”Zdroje” w Szczecinie- praca w całodobowym oddziale psychiatrycznym
 • Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie o profilu psychiatrycznym- terapeuta
 • Centrum Psychiatryczne w Szczecinie SPS. ZOZ „Zdroje” – prowadzenie grupy wsparcia dla osób po hospitalizacji psychiatrycznej
 • prywatna praktyka
 • prowadzenie konsultacji dla par i małżeństw przeżywających kryzys
 • udział w warsztatach i konferencjach