Kwalifikacje:

  • absolwentka Psychologii oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego na UAM w Poznaniu
  • certyfikowana psychoterapeutka terapii analitycznej Sandplay („Terapia w Piaskownicy”)
  • obecnie na ostatnim roku Czteroletniego Kursu Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim – studia posiadające rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Dotychczasowe doświadczenie:

  • doświadczenie w pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego SPS ZOZ „Zdroje”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)
  • zajmuje się psychoterapią indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, terapią rodzinną, diagnozą oraz interwencją w kryzysie
  • od 2012 roku prowadzi psychoterapię dla dzieci i młodzieży innowacyjną w Polsce metodą Sandplay Therapy
  • pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

I am a psychologist with post-graduate studies in Pedagogy and a psychotherapist. I am a post-graduate student of the four-year psychotherapy course in Milton Erickson Institute in Poland. In 2012 I have completed „The Sandplay Therapy Course” held by German Sandplay Association with a diploma of Sandplay therapist. I have been using this method, based on Jungian analysis, since then and I am convinced that it is gives opportunities not only to overcome difficulties and solving problems but also provides a great way of developing individual resources.

I follow the professional code of ethics of the Polish Psychological Association. I am a member of the Polish Association of Psychologists.

I work with children, adolescents and adults as well as with families. My professional experience includes work in the Outpatient Clinic of „Zdroje” hospital in Szczecin where I dealed with adults suffering from mental health problems, as well as in the School Guidance Counseling Centre where I worked with children, adolescents and families. I constantly develop my skills and broaden my professional knowledge participating in conferences and trainings. I regularly undergo supervision by a certified supervisor.