Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty EAP, ukończył specjalizację z zakresu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dzieci, młodzieży i młodych doroslych.

Praktykę kliniczną zdobywał m.in. na oddziale psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej w Ueckermunde w Niemczech, w stacjonarnym ośrodku psychoterapeutycznym młodzieży i młodych dorosłych w Berlinie (oddział w Schwedt), z którymi do dziś współpracuje. Ponadto współpracował m.in.z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1, z Ośrodkiem „Powrót z U”, Centrum Psychiatrycznym oraz Kliniką Psychiatrii w zakresie diagnostyki oraz psychoterapii dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Szkolenie psychoterapeutyczne w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej odbył w Laboratorium Psychoedukacji Warszawie

oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Podlega stałej superwizji w powyższych instytutach szkoleniowych.