Kwalifikacje:

  • absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim w ramach specjalizacji klinicznej
  • ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz kurs Podstaw Psychoterapii Psychodynamicznej w Gdańskim Centrum Psychoterapii
  • ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

Dotychczasowe doświadczenie:

  • praca w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym w Szczecinie
  • praca na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w szpitalu SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie
  • obecnie praca na I Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Centrum Psychiatrycznego SPS ZOZ „Zdroje”
  • zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową, interwencją w kryzysie, poradnictwem psychologicznym dla osób dorosłych i młodzieży
  • pracuje pod stałą superwizją

Kontakt:mmazurek@zip.org.pl