Kwalifikacje:

 • absolwent Psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim
 • ukończył Szkołę Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze (w trakcie certyfikacji)
 • ukończył kurs podstawowy terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej
 • w trakcie 5 – letniego kursu psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku
 • odbył staże w w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim, SPS ZOZ „Zdroje” na Oddziale Terapii  Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, w Katedrze i Klinice Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • swoją pracę terapeutyczną regularnie poddaje superwizji

Dotychczasowe doświadczenie:

 • 6-letnie doświadczenie w pomocy psychologicznej w Dziale Interwencji Kryzysowej MOPR
 • praca terapeutyczna z młodzieżą, dorosłymi i rodzinami w ramach współpracy z Zachodniopomorską Fundacją Tęcza Serc dla Rodziny, Fundacją Robinson Crusoe, „Kamienica” Ośrodek Terapii Rodzin i Psychoterapii
 • prowadzenie w MOPR  grup psychoedukacyjnych dla osób doznających przemocy w rodzinie
 • prowadzenie warsztatów psychologicznych, profilaktyki uzależnień dla młodzieży, dorosłych, rodzin („Tęcza Serc”, Robinson Crusoe, Centrum Inicjatyw Rodzinnych, Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”)
 • prywatna praktyka psychoterapeutyczna