Kwalifikacje:

  • specjalista psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
  • absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • uczestnik 4-letniego szkolenia w zakresie grupowej terapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”
  • specjalizacja z seksuologii klinicznej ukończona w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

Dotychczasowe doświadczenie:

  • wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi
  • terapia dysfunkcji seksualnych (zaburzenia erekcji, wytrysk przedwczesny, zanik popędu seksualnego, awersja seksualna, pochwica, dyspareunia)

Michał Sosnowski, MA – psychologist, psychotherapist; graduate of the Faculty of Psychology at the Warsaw University; participant of the 4-year course of group analytic psychotherapy at 'Rasztów’ Group Analysis Institute, Warsaw; specialized in clinical sexology at Higher School of Social Psychology, Warsaw. Mr. Sosnowski has a long-term experience in working with children and adolescents, as well as with adult patients. Provides psychotherapy for sexual dysfunctions (e. g. erection dysfunctions, premature ejaculation, loss/inhibition of libido, sexual aversion disorder, vaginismus, painful intercourse/dyspareunia).