Psycholog i psychoterapeuta pracująca w nurcie psychodynamicznym. Specjalizuje się w terapii indywidualnej dzieci i młodzieży, posiada także doświadczenie w pracy z dorosłymi oraz w prowadzeniu terapii grupowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując indywidualne i grupowo z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, poradniach psychologicznych dla dzieci i młodzieży oraz stowarzyszeniach działających na rzecz zdrowia psychicznego.

Studia magisterskie ukończyła w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii uzyskała w czasie czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Umiejętności z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży doskonaliła uczestnicząc w zajęciach fakultatywnych realizowanych przez KCP. Ukończyła także kurs „Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci”.

Obecnie jest w trakcie specjalizacji z Psychodynamicznej Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, której zwieńczeniem będzie zdanie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w zakresie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz uzyskanie tytułu Specjalisty Psychoterapeuty Dzieci i Młodzieży.

Staż zawodowy odbyła na oddziale ogólnopsychiatrycznym w SPSZOZ „Zdroje”.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Regularnie superwizuje swoją pracę u certyfikowanych superwizorów.