Kwalifikacje:

 • absolwent psychologii na UAM w Poznaniu
 • ukończył kurs specjalizacyjny z psychologii klinicznej
 • ukończył czteroletnie szkolenie terapeutyczne w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii
  Systemowej w Poznaniu, przygotowujące do certyfikatu Psychoterapeuty PTP ( kurs podstawowy, zaawansowany, część „atestowana” przez PTP )
 • posiada certyfikat psychoterapeuty Niemieckiego Towarzystwa Psychotraumatologii DeGPT
 • odbył staże terapeutyczne  m.in. w  Zakładzie Terapii Rodzin UJ  oraz w Oddziale Dziennym Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • krótsze szkolenia – m.in. z pracy metodą psychodramy, terapii poznawczo-behawioralnej,
  terapii w piaskownicy
 • swoją pracę terapeutyczną regularnie poddaje superwizji certyfikowanych superwizorów

Dotychczasowe doświadczenie:

 • doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi i rodzinami zdobywane przez 10 lat
  pracy w Oddziale  Psychiatrycznym  SPS ZOZ „Zdroje” i tamtejszej Poradni Zdrowia Psychicznego
 • prywatna praktyka psychoterapeutyczna
 • praca z dziećmi i rodzinami w Domu Dziecka w Czernicach, w Gimnazjum Specjalnym w Szczecinie
 • nauczyciel akademicki na prywatnych uczelniach w Szczecinie