ZIP – NFZ

 

 

Nasi specjaliści realizują opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w warunkach ambulatoryjnych w:

  • Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
  • Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych


Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii udziela świadczeń gwarantowanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kontrakt z NFZ obejmuje diagnostykę i leczenie wszelkich zaburzeń natury psychicznej, między innymi:

  • zaburzeń lękowych, nerwic
  • depresji i zaburzeń nastroju
  • schizofrenii
  • uzależnienia od alkoholu, leków i innych substancji

Informujemy, że można się zapisywać na wizytę do:

lekarza psychiatry
psychologa
psychoterapeuty
telefonicznie 91 422 60 60 od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-20.00.

Z uwagi na indywidualne podejście do pacjenta wyznaczona godzina przyjęcia może ulec przesunięciu.

Nasi specjaliści realizują opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w warunkach ambulatoryjnych w:

  • Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
  • Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych


    W poradni zdrowia psychicznego obowiązują następujące zasady:

Psychiatra udziela porad bez skierowania.

Do psychologa i psychoterapeuty wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Na skierowaniu powinny znajdować się następujące informacje: imię i nazwisko pacjenta, nr PESEL, nr umowy lekarza z NFZ, nr REGON i pieczątka lekarza, rozpoznanie, z jakim pacjent jest kierowany w opisie i kodzie ICD 10 (ważna jest sygnatura F…).

Świadczenia obejmują m.in. niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, świadczenia terapeutyczne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla pacjenta i jego rodziny.

Dzieci i młodzież

We wszystkich formach opieki nad młodzieżą dopuszcza się ich leczenie w poradni dzieci i młodzieży w wieku powyżej 18 roku życia jedynie w przypadku kontynuacji nauki szkolnej, jednak nie dłużej niż do 21 roku życia.

Za świadczenia gwarantowane udzielane na podstawie umowy z NFZ Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii nie pobiera od ubezpieczonego żadnych dodatkowych opłat, chyba że taka odpłatność przewidziana jest w odrębnych przepisach!

Na Państwa życzenie oraz dla osób nieubezpieczonych nasi specjaliści świadczą odpłatnie usługi, na które skierowanie nie jest wymagane.