Poradnia leczenia środowiskowego

 

Zespół Leczenia Środowiskowego to zespół specjalistów, którego zadaniem jest wspieranie procesu zdrowienia chorego w jego w środowisku domowym.


Jest to forma terapii skierowana do pacjentów z diagnozą psychozy, chorób afektywnych, spektrum autyzmu, oraz innych zaburzeń psychiatrycznych, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie społeczne. Zaburzenia mogą mieć charakter przewlekły lub ostry.

Oferujemy długotrwały programu  terapeutyczny wobec pacjenta oraz jego rodziny.

Terapia środowiskowa skierowana jest do:

 • osób ze  wskazaniami do hospitalizacji psychiatrycznej, które ze względów terapeutycznych pozostają w środowisku naturalnym (domowym)
 • pacjentów, po zakończonym  leczeniu w oddziale całodobowym lub dziennym, wymagających kontynuowania oddziaływań psychoterapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz farmakologicznych
 • osób, z którymi niemożliwe było osiągnięcie efektywnej i trwałej współpracy podczas leczenia na oddziale szpitalnym lub w poradni

Pomagamy w:

 • procesie zdrowienia i powrocie do życia społecznego
 • poprawie jakości życia

Realizujemy swoje zadania poprzez:

 • porady diagnostyczne i terapeutyczne, kontrolne
 • wizyty domowe/ środowiskowe
 • leczenie farmakologiczne
 • sesje terapii indywidualnej/ rodzinnej
 • sesje wsparcia psychospołecznego
 • oddziaływania psychoedukacyjne w odniesieniu do pacjenta i jego bliskich, w tym uczenie radzenia sobie z chorobą psychiczną
 • organizację różnych form wsparcia środowiskowego, w zależności od aktualnych potrzeb umożliwiających samodzielne funkcjonowanie
 • pomoc rodzinie chorego w zrozumieniu i akceptacji choroby psychicznej oraz udzielenie wsparcia emocjonalnego oraz budowanie konstruktywnych relacji terapeutycznych z pacjentem i jego rodziną.

 

PORADNIA LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO!

W celu zarejestrowania pacjenta do poradni prosimy dzwonić pod nr 786 947 224