Kwalifikacje:

  • lekarz,specjalista psychiatra z wszechstronnym doświadczeniem klinicznym
  • autorka publikacji na temat zaburzeń depresyjnych, zaburzeń odżywiania i osobowości
  • nauczyciel akademicki
  • psychoterapeuta integracyjny po czteroletnim szkoleniu podyplomowym w Collegium Medicum UJ w Krakowie pod kierownictwem prof. J. Aleksandrowicza

Elżbieta Prajs MD, PhD – physician, psychiatrist with extensive clinical experience; author of publications on depressive disorders, eating disorders and personality; university teacher; integrative psychotherapist after a four-year post-graduate training in the Jagiellonian University Medical College in Krakow under the guidance of prof. J. Alexandrovich.

Kontakt: elaprajs@zip.org.pl