Kwalifikacje:

 • absolwent Wydziału Lekarskiego PAM w Szczecinie – 1983 r.
 • specjalista psychiatra – 1990 r.
 • praca doktorska na temat zaburzeń lękowych – 1991 r.
 • szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii prowadzone przez Zakład Psychoterapii Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • szkolenie z zakresu psychodramy wg Moreno Europejskiego Instytutu Psychodramy
 • psychoterapeuta – certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – 1998 r.

Dotychczasowe doświadczenie:

 • Klinika Psychiatrii PAM w Szczecinie, 1983-1993 – asystent, 1993-1997 – adiunkt
 • współtworzenie i działalność w Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii PAM – 1991-1997
 • ordynator Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej w Schorzeniach Psychosomatycznych ZUS w Szczecinie 2005-2009 r.
 • indywidualna Specjalistyczna Praktyka lekarska z zakresu psychiatrii i psychoterapii od 1991 r.
 • ordynator I Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic Centrum Psychiatrycznego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie – od 1997 r.