Kwalifikacje:

  • Wydział Lekarski Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej – całościowe 4-letnie szkolenie prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne i rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  • Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń „Arcan” z Bielska-Białej
  • szkolenie wstępne, tzw. pre-core training, w Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej (ISTDP) prowadzone w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
  • uczestnik licznych warsztatów, sympozjów i konferencji naukowych i szkoleniowych organizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, których jest członkiem

Dotychczasowe doświadczenie:

Psychoterapeuta od 2003 roku m. in. w:

  • II Oddziale Dziennym Centrum Psychiatrycznego „Żołnierska” w ramach SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie
  • Poradni Zdrowia Psychicznego prowadzonej przez Ośrodek Psychoterapii i Szkoleń „Pracownia” w Stargardzie Szczecińskim i w Goleniowie
  • Oddziale Psychiatrii Sądowej ZOZ Aresztu Śledczego w Szczecinie

Wojciech Zbisławski, MD – psychotherapist; graduate of the Faculty of Medicine at the Pomeranian Medical University, Szczecin; graduate of the School of Psychodynamic Psychotherapy, a comprehensive 4-year course of psychodynamic psychotherapy at the Cracow Psychodynamic Centre recommended by the Polish Psychological Association and Polish Association of Psychodynamic Psychotherapy; member of the Polish Psychiatric Association, Polish Psychological Association and Polish Association of Psychodynamic Psychotherapy.