Kwalifikacje:

 • podyplomowe Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie w zakresie psychoterapii indywidualnej oraz grupowej – studia posiadające rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • szkolenie I stopnia psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej
 • obecnie w trakcie Kursu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji
 • udział w warsztatach i konferencjach
 • praca pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Dotychczasowe doświadczenie:

 • prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej
 • konsultacje oraz psychoterapia par i rodzin
 • prowadzenie grup wsparcia dla osób w kryzysie, ofiar przemocy w rodzinie
 • praca z młodzieżą
 • prowadzenie warsztatów rozwojowych, treningów oraz szkoleń
 • praca w ośrodkach i stowarzyszeniach zajmujących się pomaganiem w sytuacjach kryzysu, w Centrum Psychiatrycznym, aktualnie SPSZZOZ „Zdroje”

Kontakt:dariakaszycka@zip.org.pl