Kwalifikacje:

 • Nauki o rodzinie, mgr, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Pedagogika specjalna, mgr, Uniwersytet Szczeciński
 • Podyplomowe Studium Edukacji Filozoficznej, Uniwersytet Szczeciński
 • Kurs zaawansowany psychoterapii systemowej
 • Kurs podstawowy psychoterapii systemowej
 • Kurs propedeutyczny w zakresie pracy metodą M. Montessori
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej (II st.)
 • Podstawy integracji iensorycznej (I st.)
 • Doskonalenie zawodowe z zakresu Pedagogiki Zabawy
 • inne, krótkie formy szkoleniowe i warsztatowe z zakresu psychoterapii oraz pracy z osobami z niepełnosprawnością

Dotychczasowe doświadczenie:

 • Horme Sp. z o.o.: I Zachodniopomorskie Niepubliczne Przedszkole Montessori Bona Ventura – pedagog terapeuta
 • Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych – terapeuta
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie: 1) Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Ośrodka Oparcia Społecznego, 2) Terapeuta Zajęciowy w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym
 • Medyczne Studium Zawodowe – Nauczyciel praktycznej nauki zawodu “Asystent osoby niepełnosprawnej”
 • I Liceum Ogólnokształcące – nauczyciel
 • Llanidloes and District War Memorial Hospital, Learning Disabilities Assessment and Treatment Unit – wolontariusz
 • Pracę terapeutyczną superwizuje u certyfikowanego superwizora