Kwalifikacje:

 • absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego – tytuł dr n.med. i n. o zdr. 
 • absolwentka psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalność kliniczna,
 • absolwentka szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (w trakcie procesu certyfikacji),
 • absolwentka szkolenia z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży terapii behawioralno- poznawczej (CBT, Warszawa),
 • absolwentka „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” w Ośrodku Rozwoju Edukacji (Warszawa),
 • członkini nadzwyczajna Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej,
 • uczestniczka licznych szkoleń doskonalących oraz konferencji naukowych,
 • praca pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów.

Dotychczasowe doświadczenie:

 • Indywidualna Praktyka Psychologiczna Ad Astra
 • psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji w Zachodniopomorskim Instytucie Psychoterapii
 • prowadzenie terapii indywidualnej dla dorosłych w zespole terapeutycznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie
 • prowadzenie szkoleń z zakresu „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”
 • prowadzenie warsztatów oraz szkoleń psychoedukacyjnych
 • doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi oraz młodzieżą w placówkach oświatowych na terenie województwa zachodniopomorskiego
 • prowadzenie terapii indywidualnej oraz par na rzecz Fundacji Porozumienia Społecznego
 • praktyka studencka, terapeutyczna w jednej ze szczecińskich świetlic środowiskowych Caritas