Kwalifikacje:

 • ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii (specjalizacja: psychologia kliniczna człowieka dorosłego) na Uniwersytecie Gdańskim
 • absolwentka Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • ukończyła kurs terapii systemowej (podstawowy i zaawansowany) organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu
 • członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, aktualnie w procesie certyfikacji celem uzyskania certyfikatu seksuologa klinicznego
 • uczestniczy w  licznych szkoleniach w ramach kursów doskonalących organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie z  zakresu seksuologii, m.in. dotyczące diagnozy seksuologicznej, seksuologii sądowej, leczenia zaburzeń seksualnych oraz zaburzeń seksualnych mężczyzn i zaburzeń seksualnych kobiet
 • uczestniczyła w szkoleniach dla terapeutów pracujących ze sprawcami przestępstw seksualnych prowadzonych przez W.L. Marshalla (Canada) i R. Mann (UK) organizowanych przez Fundację „Dzieci Niczyje” oraz szkoleniu „Interwencja w rodzinie w sytuacji wykorzystania seksualnego dziecka” organizowanym przez Ośrodek Terapii Indywidualnej, Grupowej, Par i Rodzin w Sopocie
 • regularnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach naukowych, głównie w dziedzinie seksuologii organizowanych przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne oraz polsko – niemieckich konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
 • brała udział w licznych szkoleniach dla kadry oddziałów terapeutycznych organizowanych przez Centralny Zarząd SW, m.in. z zakresu psychorysunku, interwencji kryzysowej, pracy w klientem suicydalnym
 • pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Dotychczasowe doświadczenie:

 • od 2006 r. pracuje  w Oddziale Terapeutycznym ZK w Goleniowie na stanowisku starszego psychologa, gdzie prowadzi terapię grupową i indywidualną z osobami z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, upośledzonymi umysłowo, z zaburzeniami preferencji seksualnych i innymi zaburzeniami sfery seksualnej i osobowości, a także zajęcia grupowe z zakresu edukacji seksualnej, zajęcia terapeutyczne dla osób dokonujących samouszkodzeń, psychoedukację z zakresu radzenia sobie ze stresem, zajęcia z zakresu psychorelaksacji i jogi, zajęcia grupowe z zakresu psychorysunku, oraz warsztaty z zakresu poprawy umiejętności rodzicielskich
 • opiniowanie psychologiczne i seksuologiczne w roli biegłego sądowego
 • staż w norweskim więzieniu Ila, w związku z udziałem w szkoleniu z zakresu programu „Motivator”, stworzenie polskiej adaptacji podręcznika do prowadzenia programu, przeprowadzenie szkolenia dla kadry penitencjarnej w zakresie prowadzenia programu, w tym szkolenie z zakresu pracy metodą Dialogu Motywującego
 • Szczecińska Szkoła Wyższa „Collegium Balticum” w Szczecinie – wykład autorski w trakcie konferencji „Resocjalizacja dorosłych i nieletnich na świecie” pt. „Specyfika norweskiego systemu penitencjarnego, ze szczególnym uwzględnieniem roli programów resocjalizacyjnych” oraz udział w projekcie międzynarodowym  „Skills for Freedom” – prowadzenie szkolenia z zakresu psychorysunku
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna i Ekonomiczna w Szczecinie – prowadzenie ćwiczeń z zakresu psychologii ze słuchaczami studiów licencjackich i magisterskich.